Kulturní a informační centrum Kraslice umístěné v Domě kultury Kraslice poskytuje všem návštěvníkům placené
i neplacené služby. Mezi placené služby patří tisk, kopírování, skenování nebo prodej autobusových jízdenek. Neplacenou službou je poskytování informací dle požadavku návštěvníka.
Další činností je zajištění prodeje vstupenek na různé kulturní a sportovní akce, které si návštěvník vybere prostřednictvím serveru www.ticketportal.cz, případně dle nabídky Informačního centra Karlovy Vary. V Kulturním a informačním centru Kraslice si může návštěvník zakoupit pohlednice nejen Kraslic, ale i jiných oblastí Kraslicka, mapy a publikace o regionu Karlovarského kraje. Vybrat si může různé propagační a informační materiály o Kraslicích, Kraslicku, Karlovarském regionu a místních cyklostezkách.