31. 3. 2020

ROZHLEDNA CIBULKA

Cibulka je rozhledna nacházející se na Šibeničním vrchu (kóta 666 m n. m.), na jeho východním vrcholu 656 m n. m., asi 920 m jižně od kostela sv.  Archanděla Michaela v Oloví v Krušných horách. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

Původně stála rozhledna na Boučském vrchu asi 1,5 km východně od dnešní stavby. Nechal ji tam vybudovat majitel Svatavských přádelen Josef Schmieger. Ten se slavnostního otevření v roce 1896 nedožil a rozhledna chátrala až do doby, než zchátralou rozhlednu v roce 1913 odkoupil Okrašlovací spolek města Oloví. Rozhledna byla rozebrána a přemístěna na Šibeniční vrch. K úplnému zničení rozhledny došlo za druhé světové války. V roce 2011 se začal realizovat projekt na obnovení rozhledny. Slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo 31. srpna 2014.

Nejpohodlnější přístup k rozhledně je po dobře upravené, nejprve polní, později lesní šotolinové cestě, odbočující ze silnice z Krajkové do Studence. Trasa začíná u odbočení ze silnice, necelý kilometr za vesnicí Libnov. Trasa mírně stoupá až k hlavnímu vrcholu Šibeničního vrchu s lesní Černou kapličkou, kolem níž rostou památné stromy Buky u černé kapličky. Odtud již trasa kopíruje modře značenou naučnou stezku orientovanou na historii hornictví v Oloví. Délka trasy je 2,1 km. V roce 2015 byla vyznačena nová žlutá turistická stezka z Oloví. Tato nejkratší trasa začíná u kostela sv. Archanděla Michaela na náměstí v Horním Oloví. Její délka je 1,2 km s převýšením přibližně 140 m. Od zhruba poloviny trasy je pěšina poměrně strmá, přesto vhodná pro pěší turisty, ale sjízdná pouze na horském kole. K rozhledně je rovněž přístup z náměstí v Horním Oloví po naučné hornické stezce. Stezka vede kolem kaple sv.  Josefa až k Černé kapličce na hlavním vrcholu Šibeničního vrchu, pak po šotolinové cestě k rozhledně. Délka trasy je 1,7 km. I tato trasa má značně strmý úsek, sjízdný zdatnými cyklisty pouze na horském kole.

Z rozhledny je výhled všemi směry. Severním směrem je vidět město Oloví, hřebeny Krušných hor a německý Klingenthal, východním směrem Boučský vrch (kóta 667 m n. m.), který je od rozhledny vzdálen asi 1,5 km a kde stála původní rozhledna. Jihovýchodním až jižním směrem je vidět Sokolovská pánev a město Sokolov, v pozadí kopce Slavkovského lesa, západním směrem nejzápadnější část Krušných hor a Smrčiny se Zelenou horou (kóta 637 m n. m.).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulka_(rozhledna)