4. 3. 2020

NABÍDKA KNIH

TEMNÝ SOKOLOV

V publikaci jsou zachyceny příběhy z dějin města Sokolova a bývalého Falknova, které můžeme nazvat bolestnými, tragickými a kriminálními. Jsou zde rovněž popsány osudové události, které na dlouhý čas ovlivnily život celého regionu. S městem jsou tyto „temné“ události propojeny a k jeho historii patří. Kniha je doplněna řadou unikátních fotografií a dokumentů, které dokreslují obraz příslušné doby.

180,- Kč

VESELÝ SOKOLOV

Tato kniha volně navazuje na předchozí, která vyšla pod názvem „Temný Sokolov“. Na rozdíl od ní, jsou zde popsány události veselé a žertovné, tak jak byly zachyceny ve vzpomínkách mnoha obyvatel našeho města. Autor do publikace vložil také řadu osobních humorných příběhů a doplnil jednotlivé kapitoly drobnými kresbami a snímky, které charakterizují dobu, ve které se uskutečnily. Na stránkách jsou zaznamenány události ze Sokolova, od doby nejstarší, až po současnost. Mnoho z nich se jistě mohlo odehrát i v jiných městech. Proto je svazek určen širokému okruhu čtenářů, a to bez rozdílu věku.

135,- Kč

STÍNY NAD KRUŠNÝMI HORAMI

Pět českých a šest německých autorů nabízí v této knize čtenářům ty nejzajímavější příběhy z oblasti Krušných hor. Současnost se prolíná s minulostí, realita každodenního života s dávnými pověrami, putování kouzelnou krajinou končí nezřídka zločinem. Každá z povídek dokazuje, jak jedinečný a obohacující zážitek je čtení. A také jak mimořádná je síla lidské fantazie.

180,- Kč

STÍNY NAD KRUŠNÝMI HORAMI II

V této knize, která volně navazuje na úspěšné vydání knihy Stíny nad Krušnými horami, mají čtenáři možnost začíst se do čtrnácti příběhů z českého a německého Krušnohoří od známých i méně známých českých i německých autorů. Současnost se prolíná s minulostí, pověsti s dramatickými příběhy, v nichž nechybí napětí, ale důležitou roli hraje také atmosféra tohoto jedinečného kraje. Věříme, že vás tato kniha, která vychází dvojjazyčně a s originálními ilustracemi Ralfa Alexe Fichtnera, nezklame a bude vám motivací k návštěvě zmiňovaných míst.

260,- Kč

ALBUM VZPOMÍNEK

Tato publikace jistě zaujme pamětníky vzpomínaných událostí, řada z nich se na snímcích třeba i pozná. Snad zaujmou snímky dokumentující postupné stavební úpravy, když staré chátrající domy musely odstoupit moderní výstavbě panelových domů, sídlišť, škol, obchodů či kulturních zařízení. Vzpomínky oživí snímky z okresních a okrskových spartakiád v Kraslicích, dokumenty rozvoje sportu, kultury, zájmové činnosti, společenských organizací, návštěv a vystoupení významných umělců, z práce škol, kraslických závodů, oslav z výročí města, kraslických jarmarků, opomenout nelze ani politické události, na které se dnes díváme třeba jinýma očima, ale které z paměti města vymazat nemůžeme.

220 ,- Kč

STARÉ KRASLICE V OBRAZECH

Kniha uvádí doklady o kulturním, společenském a politickém životě ve městě, ať kladné či záporné. Tehdy si uvědomíme, že poznáme-li minulost svého města a kraje, získá náš vztah k nim mimořádné hluboké kořeny.

280,- Kč

KRASLICE A OKOLÍ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Obsáhlá publikace s česko-německým textem navazuje na veleúspěšnou knihu Kraslicko na starých pohlednicích stejného autora z roku 2009. Kromě Kraslic a bezprostředního okolí tohoto krušnohorského pohraničního města jsou zde tentokrát zachyceny i další města, jako jsou Luby, Oloví a Přebuz. Oproti první knize je zde celá řada nových, dosud nepublikovaných pohlednic. Úvodní část knihy je věnovaná poštovní historii Kraslicka.

510,- Kč

HRADY, ZÁMKY A TVRZE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH III.

Již třetí svazek úspěšné řady o panských sídlech nás zavede na samý západ naší republiky, do končin, které byly snad ze všech nejvíce postiženy mnohdy zcela nesmyslným bouráním památkových objektů. Celá řada takto zaniklých panských sídel je v knize vyobrazena na historických pohlednicích, které jsou mnohdy již jediným svědkem o jejich dávné existenci.

350,- Kč

POVĚSTI KRASLICKA

Kniha obsahuje kapitoly o prvním osídlení, kolonizaci oblasti, historii hradu a jeho držitelů, rozvoji hornictví, období třicetileté války, rozvoj města v 19. století, počátky a rozvoj zdejšího průmyslu, významné události až do roku 2005) – Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka 2011 (Obsah knihy již naznačuje její název, obsahuje i historii zaniklých obcí a historii hradu a zámku Hřebeny-Hartenberg). Kraslická čítanka 2013 (V této vlastivědné publikaci se dočteme o životě obyvatel, bydlení, krojích, zvycích, o kraslickém muzeu a mumii, o zdejších řemeslech a výrobách, o železnici, poště, zdravotnictví, školství, zájmové činnosti obyvatel, o přirodě Kraslicka.). Album vzpomínek 2015 (Dokumenty a přehled událostí v období 1945-1995) a Staré Kraslice v obrazech (Doplňky, fotografie, obrázky a dokumenty k historii města do roku 1945.

235 ,- Kč

SVOBODA NEBYLA ZADARMO

V květnu 2020 uplyne dlouhých 75 let od chvíle, kdy skončila 2. světová válka v Evropě. Oblast západních a jihozápadních Čech byla osvobozena příslušníky V. a XII. sboru 3. americké armády generála George S. Pattona. Přestože mnozí z nich byli v boji již od června 1944, smrt je zastihla až na území předmnichovského Československa. Díky zpřístupnění celé řady archivních zdrojů zjišťujeme i po více než sedmi desítkách let od konce války nové informace o bojových i nebojových ztrátách příslušníků amerických pozemních sil. Seznam obětí z řad amerických vojáků, kteří zemřeli na území Čech, zřejmě nikdy nebude kompletní. Dosud čítá více než 170 jmen. Kniha „Svoboda nebyla zadarmo“ vycházející u příležitosti 75. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou, je nepatrným vděkem mužům v olivově zelených uniformách, kteří pod vlajkou plnou hvězd a pruhů přinesli českému lidu svobodu a konec nacistického útlaku. Knihu rozsahem přes 300 stran doprovází český a anglický text, obsahuje více než 400 fotografii, vzpomínky a zápisky válečných veteránů, kteří se podíleli na osvobození českého západu v dubnu a květnu 1945 a dosud nepublikovaný seznam ztrát amerických pozemních vojsk během 2. světové války u nás.

400,- Kč