MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

příspěvková organizace

Dukelská 1128
358 01 Kraslice
IČ: 70898421

Ing. Alena Botlíková

ředitelka
tel.: 352 606 511
mobil: 606 171 870
e-mail: reditel@mkc-kraslice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dukelská 1128
358 01 Kraslice

Marta Maštalířová

zástupkyně ředitele, katalogizace, MVS
tel.: 352 606 512
mobil: 724 390 171
e-mail: mastalirova@mk-kraslice.cz

Adriena Brdová

oddělení pro děti
tel.: 352 606 515
e-mail: brdova@mk-kraslice.cz

Ivana Mizlerová

účetnictví, odd. pro dospělé
tel.: 352 606 513
e-mail: mizlerova@mk-kraslice.cz 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

nám. T. G. Masaryka 1782
358 01 Kraslice

Marie Krýzlová

pracovnice Informačního centra, mzdová účetní
tel: 352 686 328
mobil: 724 390 183
e-mail: infocentrum@mkc-kraslice.cz
kryzlova@mk-kraslice.cz

Bc. Claudie Růtová

pracovnice propagace a tiskovin, pracovnice Informačního centra
tel: 352 695 059
mobil: 606 044 088
e-mail: claudierutova@mkc-kraslice.cz

DŮM KULTURY

nám. T. G. Masaryka 1782
358 01 Kraslice

František Schveiner

administrativně technický pracovník
mobil: 702 062 251
e-mail: dkkraslice@mk-kraslice.cz