3. 11. 2020

Loupežnická stezka

Loupežnická stezka pod zříceninou hradu Hausberg je nově vybudovaná stezka v městských sadech, jejíž vznik je spojen s pověstí o místních loupežnících. Ti ve zdejších lesích u hradu Hausberg žili a přepadávali kupce. Hrad byl v roce 1412 dobyt a vypálen královským vojskem.

Stezka je dlouhá třináct kilometrů a vede převážně lesním porostem. Je vhodná pro pěší, cyklisty i malé děti. Je rozdělena do tří úseků, které jsou tematicky zaměřeny, a přibližují návštěvníkům loupežnický život. 

Najdeme zde stezku poznání, stezku zdatnosti a stezku, která vede po hřebeni na zříceninu hradu Hausberg. Zde si mohou návštěvníci užít nádherné výhledy do okolí. Milovníci adrenalinu jistě ocení lezení na zajištěných cestách, které jsou vybaveny jistícím ocelovým lanem, tzv. ferratách (nutno mít vybavení). 

Na stezce jsou umístěny interaktivní tabule, herní prvky, altánky, studánky i posezení. Na své si zde přijdou hlavně děti. Loupežnickou atmosféru dokreslují dřevěné sochy od Pavla Cupáka. 

Návštěvníci mohou procházku po stezce započít u evangelického kostela v městských sadech, u bývalého penzionu Ming nebo u tisovského hřbitova.