9. 6. 2020

STOPAMI HORNÍKŮ

Naučná okružní stezka Stopami horníků je dlouhá 16 km a je určená především pro pěší turistiku. Začíná v Bublavě, vede směrem do Kraslic a končí rovněž v Bublavě. Na Bublavě u hraničního přechodu s Německem (je zde pěší přechod a mohou projíždět auta do 3,5 t) je tabule označující tuto stezku.
Na každém informačním panelu je vytištěna mapka trasy a umístění jednotlivých panelů.

Od hraničního přechodu mezi Bublavou a Německem se vydáme směrem do Bublavy po silnici po žluté turistické značce a po 200 metrech přicházíme k:
panelu č. 1 – Krušné hory – zřejmě panel č. 1, protože panel zcela v rámu chybí

– vydáme se dále po silnici až k rozcestí a k pomníku tří zastřelených četníků v Bublavě, kde nacházíme:
panel č. 2 – Bublava – panel je čitelný a souhlasí s mapkou na panelech

– od rozcestí se vydáme po červené turistické značce, která nás dovede k penzionu Langer, odtud se vydáme po modré turistické značce směrem k rozhledně Bleiberg, odtud je také krásný výhled na část Bublavy, po cestě nacházíme pouze rám k:
panelu č. 3 – Kamenáč – zřejmě panel č. 3, protože panel zcela chybí v rámu

– pokračujeme dále po modré turistické značce a mineme dřevěné značení rozcestí a dojdeme k:
panelu č. 6 – Olověný vrch – panel je čitelný a souhlasí s mapkou na panelech 

panel č. 5 – Lesy – panel není vyznačen na mapkách na panelech a není ani umístěn na trase stezky
Z rozhledny Bleiberg se vydáme zpět k dřevěnému rozcestí a pokračujeme po modré turistické značce směrem na Domácí vrch. Stezkou vedoucí podél lesa dojdeme k:
panelu č. 4 – Rostlinstvo – panel je čitelný, avšak nesouhlasí s mapkou na panelech, tento panel měl být umístěn před rozhlednou Bleiberg.

Sledujeme dále modrou turistickou značku a dojdeme k:

panelu č. 7 – Živočišstvo – na panelu je sice uvedeno č. 8, které je však přepsáno na číslo 7

– tento panel nesouhlasí s mapkou, je čitelný, nečitelné jsou jen popisky k obrázkům
– stále jdeme po modré turistické značce kamenitým terénem až přijdeme k:
panelu č. 8 – Tisovec – panel je zcela nečitelný,ale souhlasí s mapkou na panelech

– pokračujeme dále po modré turistické značce až po tisovské rozcestí a k tisovskému hřbitovu. Odtud půjdeme do kopce po červené a zelené turistické značce lesem kolem skal. Pak se cesta rozděluje, zelená turistická značka vede rovně a červená turistická značka prudce do kopce. Naše stezka vede po červené turistické značce ke zbytkům starého hradu, kde se nachází:

panel č. 11 – Hausberg – panel sice souhlasí s mapkou na panelech, avšak je nečitelný

panel č. 9 – Kraslické hornictví – panel není na trase umístěn, dle mapky by měl být mezi Tisovcem a Hausbergem
panel č. 10 – Geologie – panel také není na trase umístěn, byl být mezi Tisovcem a Hausbergem

Z Hausbergu se vydáme po červené turistické značce z kopce až dojdeme k penzionu Ming, kde se nachází:

panel č. 12 – Potoky – panel souhlasí s mapkou na panelech a je čitelný

– od penzionu Ming se vydáme po silnici směrem do Bublavy a dojdeme na Zelenou Horu k penzionu Matylda. Pod penzionem Matylda se u silnice nachází:
panel č. 13 – Zelená hora – panel je zčásti čitelný a souhlasí s mapkou na panelech

– od tohoto panelu se vrátíme po místní silnici k hlavní silnici, kde bychom měli najít:
panel č. 14 – Tisová– zřejmě č. 14, protože panel zcela chybí v rámu
– pokračujeme po hlavní silnici směrem do Bublavy, kde přibližně u penzionu Pod kostelem by měl být umístěn:
panel č. 15 Obydlí – ale panel není k nalezení
– půjdeme stále po silnici až k pomníku věnovanému třem zastřeleným četníkům v Bublavě, kde naučná stezka Stopami horníků končí.
Některé informační panely sice zcela chybí, některé jsou nečitelné, část je jich umístěna jinde nebo nejsou zakreslené v mapce.
I přes značné závady ve značení a umístění panelů je naučná stezka Stopami horníků zajímavá a bylo by škoda ji na výletech po okolí Kraslic vynechat.
Oblast Kraslicka byla v minulých dobách protkána nalezišti měděné a železné rudy, na vrchu Tisovce se nacházelo nejvíce důlních šachet.

Zdroj: http://kraslice.infoblog.cz/clanek/naucna-stezka-stopami-horniku-34881/