9. 1. 2020

Pronájem prostor

Vysvětlivky cen

BĚŽNÉ NÁJEMNÉ:

Účel nájmu je nákup, prodej nebo prodejní akce, reklama, podnikové večírky a akce.

Pronájem je určený OSVČ a právnickým osobám.

SNÍŽENÉ NÁJEMNÉ:

Účel nájmu jsou plesy, kulturní akce (div. představení, koncert) vzdělávací akce, setkání a schůze spolků, konference, setkání seniorů, zájmová činnost. Pronájem je určený právnickým osobám, OSVČ (s živností dle živnostenského zákona př. č. 4 § 73) – charitativní akce, společnosti, spolky, divadelní agentury, pořadatelé kulturních akcí, občanské sdružení apod.

Poplatky spojené s pronájmem prostor

Jednorázové zapůjčení ubrusů: 45,-/ks

Zapůjčení pivního setu: 50,-/den

Úklid prostor: 150,-/h

Příprava prostor: 150,-/h

Zvukař, osvětlovač: 200,-/h

Požární hlídka: 150,-/h

Pořadatelská služba: 250,- h

Jiné služby: 150,- den

VELKÝ SÁL

Vhodný pro: kulturní akce, spolkové schůze, konference, setkání seniorů, plesy, taneční zábavy, vzdělávací akce, zájmová činnost.

Podnikatelská činnost: předváděcí a prodejní akce, výkup, jednání za účelem prodeje apod., podnikové večírky a akce, taneční kurzy.

K dispozici: 260 míst, 45 stolů, 300 m2

Divadelní osvětlení, kompletní ozvučení, projekční zařízení, součástí nájmu jsou šatny a WC.

750,-/h

1500,-/h

MALÝ SÁL

Vhodný pro: soukromé oslavy, večírky, školení, výstavy, malé koncerty.

K dispozici: 50 míst, 20 stolů, 80 m2, (zázemí 60 m2)

Malé pódium s tanečním parketem, oddělený vstup do budovy, vlastní bar s kuchyňkou, šatna, vlastní dělené WC.

200,-/h

400,-/h

ZRCADLOVÝ SÁL

Vhodný pro: dramatické skupiny a kroužky, fitness

150,-/h

300,-/h

VESTIBUL (ČÁST)

Vhodný pro: prodej zboží (s výjimkou potravin), výstavy

K dispozici: 10 m2

Vybavení stoly, židlemi a ubrusy dle požadavků nájemce.200,-/h

ŠATNY

Odbavení oděvů při akcích v restauraci.

K dispozici: 240 věšáků, 15 m2

50,-/h

ZAHRADA

Vhodná pro: pořádání venkovních koncertů, společenských nebo prodejních akcí.

K dispozici: cca 1 300 m2, z toho 1/2 zpevněné plochy

Celý prostor je oplocen. Vstup je možný z náměstí nebo z Domu kultury. Možnost využití sociálního zařízení v objektu. Možnost připojení na zdroj el. energie v zahradě.

1000,-/den

Při využití zázemí DK 1500,-/den