Kulturní a informační centrum bylo v Kraslicích zřízeno v dubnu roku 1999. Svou činnost zahájilo v prostorách bývalého kina v Kraslicích. V březnu roku 2004 mělo Informační centrum oficiální označení Czech Turismem. V květnu roku 2005 se Informační centrum přestěhovalo a od června roku 2005 začalo působit v nových prostorách Domu Kultury na náměstí T.G.Masaryka. Od roku 2005 je členem Asociace turistických informačních center ČR (ATIC ČR) a je zařazen v kategorii „C“ (což v klasifikaci infocenter ATIC znamená infocentrum s regionální působností).

POSKYTOVANÉ INFORMACE

O KULTURNÍCH AKCÍCH

O PAMÁTKÁCH A ZAJÍMAVÝCH MÍSTECH REGIONU

O STRAVOVÁNÍ

O AUTOBUSOVÝCH A VLAKOVÝCH SPOJÍCH

O UBYTOVÁNÍ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KOPÍROVÁNÍ

SKENOVÁNÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA AKCE POŘÁDANÉ MKC KRASLICE (DIVADLA, KONCERTY, PLESY,..)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK DO KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V SÍTI TICKETPORTAL


PRODEJ TURISTICKÝCH MAP, PRŮVODCŮ, SUVENÝRŮ, TURISTICKÝCH ZNÁMEK A POHLEDŮ MĚSTA A OKOLÍ

VYHLEDÁVANÍ INFORMACÍ NA INTERNETU

POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH LETÁKŮ Z KARLOVARSKÉHO KRAJE A JINÝCH ZAJÍMAVÝCH MÍST ČR

OD 1. 6. 2017 JE ZAHÁJEN V KIC KRASLICE PŘEDPRODEJ JÍZDENEK REGIOJET, FLIXBUS, EGRONET, NABÍJENÍ ČIPOVÝCH KARET AKV – ČASOVÉ PŘEDPLATNÉ IDOK

CELOROČNĚ JE MOŽNO ZHLÉDNOUT VÝSTAVU KAMENŮ Z REGIONU VE VESTIBULU DOMU KULTURY (EXPONÁTY POCHÁZEJÍ OD GEOLOGA PETRA ROJÍKA A BÝVALÉHO SPOLKU KRASLICKÝCH RODÁKŮ)

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ CYKLOKARET CYKLOEGRENSIS PLATNÝCH OD 13. 5. 2023 DO 24. 9. 2023 ZA VRATNÝ POPLATEK 100,- KČ. PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI CYKLOKARET PRO VĚTŠÍ POČET ZÁJEMCŮ JSOU CYKLOKARTY POSKYTOVÁNY POUZE NA URČITÉ ČASOVÉ OBDOBÍ. UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. 7. 2023 DO 31. 8. 2023 BUDOU JEZDIT I CYKLOBUSY Z KRASLIC DO NEJDKU (ORANŽOVÁ TRASA).

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

KOPÍROVÁNÍ

A4 jednostranně – 2,- Kč
A4 oboustranně –  4,- Kč

TISK Z INTERNETU

A4 jednostranně – 2,- Kč
A4 oboustranně – 4,- Kč

SKENOVÁNÍ

A4 jednostranně – 2,- Kč