30. 3. 2020

EVANGELICKÝ KOSTEL

Evangelický kostel s farou postavený v letech 1911–1912 na vyvýšeném místě na okraji města podle návrhu významného berlínského architekta Otto Bartninga. Ke znovuzaložení samostatné evangelicko-luterské obce došlo v Kraslicích v roce 1899. Již od 2. ledna 1881 však byla ve městě vykonávána evangelická bohoslužba farářem z Plesné Maxem Overbeckem. Za působení prvního farního vikáře Paula Schottkeho byla v domě jednoho z budovatelů evangelické obce, Friedricha Reisenstuhla, 18. června 1901 zřízena první evangelická modlitebna. Od roku 1909 zde působil jako vikář Švýcar Gottlob Wilhelm Zimmerli, v té době již Kraslice spadaly pod nově vytvořenou obec v Sokolově. Za Zimmerliho působení se již rozhodlo o postavení vlastního kostela a fary. Na jeho stavbu byla uspořádána sbírka, poslány dary a podpory z německých měst (z Plavna, Auerbachu, Markneukirchenu či Klingenthalu), velkou část peněz věnoval německý evangelický spolek Gustav-Adolf, který zprostředkovával projekty architekta Otto Bartninga i pro další stavby na našem území.

Na stavbě se finančně podílely také spolky ze Švýcarska a řada dalších sponzorů. Samotná církev si vzala na stavbu hypotéku ve výši 30 tisíc korun a celkové náklady se vyšplhaly na 60 tisíc. Původně kostel navrhoval v roce 1908 architekt Franz Kohl z Plavna, ale jeho návrhy nebyly nakonec realizovány. Projektová dokumentace od Otto Bartninga byla vypracována v letech 1910–1911, 5. května 1911 ji schválil stavební úřad v Kraslicích a základní kámen stavby byl položen 9. července 1911. Vysvěcení dokončeného kostela se konalo 7. července 1912 za účasti řady významných hostů. Veřejnosti se tak představila modernisticky pojatá sakrální stavba s minimem dekorativních prvků, která neměla v dané oblasti obdoby.

Evangelický kostel byl v lednu 2021 prohlášen za kulturní památku. Kostel nyní slouží Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Sokolově.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/evangelicky-kostel-13010570