4. 3. 2020

NABÍDKA KNIH

VESELÝ SOKOLOV

Tato kniha volně navazuje na předchozí, která vyšla pod názvem „Temný Sokolov“. Na rozdíl od ní, jsou zde popsány události veselé a žertovné, tak jak byly zachyceny ve vzpomínkách mnoha obyvatel našeho města. Autor do publikace vložil také řadu osobních humorných příběhů a doplnil jednotlivé kapitoly drobnými kresbami a snímky, které charakterizují dobu, ve které se uskutečnily. Na stránkách jsou zaznamenány události ze Sokolova, od doby nejstarší, až po současnost. Mnoho z nich se jistě mohlo odehrát i v jiných městech. Proto je svazek určen širokému okruhu čtenářů, a to bez rozdílu věku.

135,- Kč

ALBUM VZPOMÍNEK

Tato publikace jistě zaujme pamětníky vzpomínaných událostí, řada z nich se na snímcích třeba i pozná. Snad zaujmou snímky dokumentující postupné stavební úpravy, když staré chátrající domy musely odstoupit moderní výstavbě panelových domů, sídlišť, škol, obchodů či kulturních zařízení. Vzpomínky oživí snímky z okresních a okrskových spartakiád v Kraslicích, dokumenty rozvoje sportu, kultury, zájmové činnosti, společenských organizací, návštěv a vystoupení významných umělců, z práce škol, kraslických závodů, oslav z výročí města, kraslických jarmarků, opomenout nelze ani politické události, na které se dnes díváme třeba jinýma očima, ale které z paměti města vymazat nemůžeme.

220,- Kč

STARÉ KRASLICE V OBRAZECH

Kniha uvádí doklady o kulturním, společenském a politickém životě ve městě, ať kladné či záporné. Tehdy si uvědomíme, že poznáme-li minulost svého města a kraje, získá náš vztah k nim mimořádné hluboké kořeny.

280,- Kč

KRASLICE A OKOLÍ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Obsáhlá publikace s česko-německým textem navazuje na veleúspěšnou knihu Kraslicko na starých pohlednicích stejného autora z roku 2009. Kromě Kraslic a bezprostředního okolí tohoto krušnohorského pohraničního města jsou zde tentokrát zachyceny i další města, jako jsou Luby, Oloví a Přebuz. Oproti první knize je zde celá řada nových, dosud nepublikovaných pohlednic. Úvodní část knihy je věnovaná poštovní historii Kraslicka.

350,- Kč

HRADY, ZÁMKY A TVRZE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH III.

Již třetí svazek úspěšné řady o panských sídlech nás zavede na samý západ naší republiky, do končin, které byly snad ze všech nejvíce postiženy mnohdy zcela nesmyslným bouráním památkových objektů. Celá řada takto zaniklých panských sídel je v knize vyobrazena na historických pohlednicích, které jsou mnohdy již jediným svědkem o jejich dávné existenci.

350,- Kč

POVĚSTI KRASLICKA

Publikace obsahuje sbírku pověstí z Kraslic a jejich okolí a údaje o nejstarší historii města. Čtenář se tak může seznámit s historií města a okolí tak jak se zachovala v dobových pramenech anebo ve formě pověstí, které mají pravdivé jádro. Kniha kraslického kronikáře Václava Kotěšovce byla vydána v souvislosti s 650. výročím povýšení Kraslic na město.

235,- Kč

SVOBODA NEBYLA ZADARMO

V květnu 2020 uplyne dlouhých 75 let od chvíle, kdy skončila 2. světová válka v Evropě. Oblast západních a jihozápadních Čech byla osvobozena příslušníky V. a XII. sboru 3. americké armády generála George S. Pattona. Přestože mnozí z nich byli v boji již od června 1944, smrt je zastihla až na území předmnichovského Československa. Díky zpřístupnění celé řady archivních zdrojů zjišťujeme i po více než sedmi desítkách let od konce války nové informace o bojových i nebojových ztrátách příslušníků amerických pozemních sil. Seznam obětí z řad amerických vojáků, kteří zemřeli na území Čech, zřejmě nikdy nebude kompletní. Dosud čítá více než 170 jmen. Kniha „Svoboda nebyla zadarmo“ vycházející u příležitosti 75. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou, je nepatrným vděkem mužům v olivově zelených uniformách, kteří pod vlajkou plnou hvězd a pruhů přinesli českému lidu svobodu a konec nacistického útlaku. Knihu rozsahem přes 300 stran doprovází český a anglický text, obsahuje více než 400 fotografii, vzpomínky a zápisky válečných veteránů, kteří se podíleli na osvobození českého západu v dubnu a květnu 1945 a dosud nepublikovaný seznam ztrát amerických pozemních vojsk během 2. světové války u nás.

400,- Kč

PŮLNOC VE SKLADU BÁSNÍ

Sbírku poezie s názvem „Půlnoc ve skladu básní“ vydal kraslický spisovatel Milan Hloušek. Původně ji plánoval čtenářům představit již na jaře letošního roku, ale kvůli koronavirové krizi s tím počkal až na podzim. Ačkoli ani dnes není pro autorská čtení zrovna příznivá doba, autor již další odklad zavrhnul. Důvodem je i to, že svoji novou knížku chtěl vypustit do světa v roce, kdy si Kraslice připomínají 650 let od povýšení na město. A právě svému rodnému městu věnoval dvě básně. Jedna oživuje starou regionální pověst a ta druhá skládá hold lidem, kteří zachraňují nejstarší hrázděný dům v Kraslicích.
Nová básnická sbírka však zahrnuje mnohem širší témata, než je historie příhraničního města. Vedle naděje, snění a lásky přebásnil i několik lidských osudů, útrapy lidí bez domova, věčné příběhy bez konce. Většina veršů je v českém jazyce. V knize se však objevují i básně přeložené do angličtiny, němčiny a francouzštiny. K tomu ještě pár poznámek místo doslovu, které pro autora sepsala básnířka Alena Vávrová z Františkových Lázní.

150,- Kč

CHALOUPKY

Kniha Chaloupky je románem z prostředí (nejen) Krušných hor. Hlavními hrdiny příběhu jsou dva chlapci z českého vnitrozemí, kteří se vinou okolností dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraničí, takzvaných Sudet. Kniha popisuje nejen jejich životy, ale i osudy jejich rodin ve vnitrozemí i pohraničí, sousedské vztahy, lidskou zlobu, lásku i přátelství. 

Velká část děje knihy Chaloupky se odehrává v zaniklých obcích Chaloupky a Jelení v první polovině 20.století. Poutavý příběh o obyvatelích tohoto kousku světa, na které dopadaly události obou světových válek a všeho, co se v této složité době u nás v pohraničí dělo, vás vtáhne do nitra přírody Krušných hor, kde žili lidé vždy těžký život. A přesto tento kousek země milovali. 

320,- Kč

POVĚSTI A HISTORICKÁ VYPRÁVĚNÍ ZE ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ PRO MLÁDEŽ

Sbírka pověstí sepsaná Hermannem Brandlem (1874 – 1938), rotavským učitelem a ředitelem škol v Rotavě a Jindřichovicích, nově vydaná městem Rotava v roce 2013. Pověsti pojednávají například o pokladu a loupežnících na Hradišti, o bílé paní na zámku v Jindřichovicích, o trpaslících na Vysokém kameni či o zakletém markhraběti z Lokte.

110,- Kč

ČLOVĚČINY

Sbírka krátkých povídek ze života a prvotina regionálního autora Jiřího Nováka.

220,- Kč

OZVĚNY HISTORIEKRASLICKÉ JARO 1945 ANEB VYŠLA HVĚZDA BÍLÁ

Ozvěny historie – sešity k poznání regionální minulosti Kraslicka od Stanislava Meinla a Romana Kotilínka.

89,- Kč

SUDETSKÝ DŮM

Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé české rodiny míří do Sudet, aby zde zabraly domy po odcházejících Němcích. Jiří a Marie Smolíkovi, společně se synem Františkem, dorazí s celým svým skromným majetkem do podhorské vsi Glasendorf. Tady úřaduje krutý a cynický národní správce a člen rudé gardy Vojtěch Tomeček. Svým žoviálním a podlézavým způsobem nabízí rodině krásný sudetský dům. Dům Smolíkovy okamžitě nadchne, má jen jeden nedostatek. Dosud v něm žije původní německá rodina, která čeká na odsun. Všichni se tak musejí načas naučit žít ve společné domácnosti. Jedni, kteří jsou zde novými pány, ale musejí trpět staré obyvatele domu. A druzí, kteří zde žili celý život, ale teď jsou tu vlastně cizí. A v pozadí toho všeho se objevují staré křivdy a rány, které způsobila válka…

320,- Kč

SOKOLOVSKÁ ČTYŘKA

Kniha Sokolovská Čtyřka od Jana a Michaela Rundových mapuje historii někdejší 4. základní školy, která byla po několik desetiletí podstatnou součástí tohoto hornického města. Na jejím místě nyní stojí pobytové zařízení pro seniory Čtyřka, které začalo fungovat na začátku roku 2022. Knihu vydalo Muzeum Sokolov ve spolupráci s městem.

V knize čtenáři naleznou přehled ředitelů, pedagogů a zaměstnanců školy, úspěchy žáků a jejich vzpomínky na školu i fotografie z demolice budovy. Dále v publikaci nechybí důležitá data z výstavby pobytového zařízení, popis budovy, seznam účastníků výstavby a rozhovory se stavebníky.

210,- Kč

BECHEROVÉ: ZROZENÍ 13. PRAMENE

Kniha je věnována historii nejstaršího, nejvýznamnějšího a nejznámějšího rodu v Karlových Varech, rodu Becherů. Zabývá se tímto rodem od jeho příchodu do tehdy ještě Karlových Lázní v roce 1520 a končí odsunem posledních potomků v roce 1945.

Becherové jsou nejen tvůrci světoznámého likéru, ale stáli u mnoha významných událostech ve městě, jako například u prosazení moderního způsobu lázeňské léčby, podíleli se na vzniku mnoha charakteristických staveb, jakými byly městské divadlo, hotel Pupp, Císařské lázně a dalších. Dílo popisuje nejen práci, ale i životní osudy celých generací rodu.

200,- Kč

MAGICKÁ MÍSTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Co má společného Andělská Hora, Posvátný okrsek Ostrov, Přebuz a sv. Linhart? Všechno jsou to magická místa. O nich a mnoha dalších je nová kniha karlovarského historika Stanislava Burachoviče a fotografa Jana Boreckého, kterou pojmenovali Magická místa Karlovarského kraje.
Jde o obsáhlou knihu, která vznikala přibližně rok. Jednu polovinu tvoří textová část, tu druhou úžasné obrázky fotografa Jana Boreckého. Samotné texty rozdělil do dvou částí, přičemž první se realisticky věnuje současné charakteristice Chebska, Sokolovska a Karlovarska. Ve druhé pak najdou čtenáři texty s mystickými a tajemnými věcmi. Obě části doplňuje abecedně řazený seznam lokalit z celého kraje.

Kniha k dispozici také v němčině pod názvem Magische orte der Karlsbader Landschaft.

400,- Kč

DRAHUŠČINY POVÍDKY – 1. DÍL

Kniha Drahuščiny povídky pochází z pera Drahomíry Němcové Jandové – rodačky ze Stříbrné. V první části knihy líčí autorka příběhy ze svého mládí ve Stříbrné a okolí. Druhá část knihy se zaměřuje na návrat autorky do rodné vsi, kam se přesunula po dvaceti letech v Českém ráji a po 17 letech v USA. Kniha je doplněna i vlastními obrazy autorky. 

230,- Kč

OZVĚNY HISTORIE – ČTVRTSTOLETÍ S MIKULÁŠEM ANEB 25 LET MIKULÁŠSKÝCH JÍZD NA KRASLICKÉ DRÁZE

Historii Mikulášských jízd na Kraslické dráze je věnována publikace, kterou u této příležitosti vydalo Vlastivědné nakladatelství Jos. R. Vilímka a R. Kotilínka v Kraslicích.

Na 68 stranách zde zájemce nalezne podrobnou historii do té doby uskutečněných Mikulášských jízd. Současně se může seznámit s lidmi, kteří stáli u zrodu této u veřejnosti oblíbené akce i těch, kdož se na ní podílejí po více než dvě desítky let až do současnosti. Nechybí ani informace o železničních vozidlech, která na akci „účinkovala“, jakož i o historických autobusech a řada dalších zajímavostí.

80,- Kč

OZVĚNY HISTORIE – POZOR, PŘIJÍŽDÍ VLAK! ANEB HISTORIE KRASLICKÉ DRÁHY

Pozor, přijíždí vlak aneb Historie Kraslické dráhy. To je název publikace, která vyšla v souvislosti s výročím 140 let vzniku železnice mezi Sokolovem, Kraslicemi a Klingenthalem. Jejím autorům se podařilo zmapovat celé období její historie až po současnost.

„Informace jsme získávali z celé řady zdrojů, použili jsme kroniky, odbornou literaturu, archivní záznamy, archivy jako takové, ale například i vlastní poznámky ze současné doby, kdy na dráze dochází k novým událostem,“ říká jeden z autorů publikace, Robert Koutný z železničního spolku Klub M 131.1.

140,- Kč