4. 3. 2020

NABÍDKA KNIH

VESELÝ SOKOLOV

Tato kniha volně navazuje na předchozí, která vyšla pod názvem „Temný Sokolov“. Na rozdíl od ní, jsou zde popsány události veselé a žertovné, tak jak byly zachyceny ve vzpomínkách mnoha obyvatel našeho města. Autor do publikace vložil také řadu osobních humorných příběhů a doplnil jednotlivé kapitoly drobnými kresbami a snímky, které charakterizují dobu, ve které se uskutečnily. Na stránkách jsou zaznamenány události ze Sokolova, od doby nejstarší, až po současnost. Mnoho z nich se jistě mohlo odehrát i v jiných městech. Proto je svazek určen širokému okruhu čtenářů, a to bez rozdílu věku.

135,- Kč

ALBUM VZPOMÍNEK

Tato publikace jistě zaujme pamětníky vzpomínaných událostí, řada z nich se na snímcích třeba i pozná. Snad zaujmou snímky dokumentující postupné stavební úpravy, když staré chátrající domy musely odstoupit moderní výstavbě panelových domů, sídlišť, škol, obchodů či kulturních zařízení. Vzpomínky oživí snímky z okresních a okrskových spartakiád v Kraslicích, dokumenty rozvoje sportu, kultury, zájmové činnosti, společenských organizací, návštěv a vystoupení významných umělců, z práce škol, kraslických závodů, oslav z výročí města, kraslických jarmarků, opomenout nelze ani politické události, na které se dnes díváme třeba jinýma očima, ale které z paměti města vymazat nemůžeme.

220,- Kč

STARÉ KRASLICE V OBRAZECH

Kniha uvádí doklady o kulturním, společenském a politickém životě ve městě, ať kladné či záporné. Tehdy si uvědomíme, že poznáme-li minulost svého města a kraje, získá náš vztah k nim mimořádné hluboké kořeny.

280,- Kč

KRASLICE A OKOLÍ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Obsáhlá publikace s česko-německým textem navazuje na veleúspěšnou knihu Kraslicko na starých pohlednicích stejného autora z roku 2009. Kromě Kraslic a bezprostředního okolí tohoto krušnohorského pohraničního města jsou zde tentokrát zachyceny i další města, jako jsou Luby, Oloví a Přebuz. Oproti první knize je zde celá řada nových, dosud nepublikovaných pohlednic. Úvodní část knihy je věnovaná poštovní historii Kraslicka.

350,- Kč

HRADY, ZÁMKY A TVRZE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH III.

Již třetí svazek úspěšné řady o panských sídlech nás zavede na samý západ naší republiky, do končin, které byly snad ze všech nejvíce postiženy mnohdy zcela nesmyslným bouráním památkových objektů. Celá řada takto zaniklých panských sídel je v knize vyobrazena na historických pohlednicích, které jsou mnohdy již jediným svědkem o jejich dávné existenci.

350,- Kč

POVĚSTI KRASLICKA

Publikace obsahuje sbírku pověstí z Kraslic a jejich okolí a údaje o nejstarší historii města. Čtenář se tak může seznámit s historií města a okolí tak jak se zachovala v dobových pramenech anebo ve formě pověstí, které mají pravdivé jádro. Kniha kraslického kronikáře Václava Kotěšovce byla vydána v souvislosti s 650. výročím povýšení Kraslic na město.

235,- Kč

SVOBODA NEBYLA ZADARMO

V květnu 2020 uplyne dlouhých 75 let od chvíle, kdy skončila 2. světová válka v Evropě. Oblast západních a jihozápadních Čech byla osvobozena příslušníky V. a XII. sboru 3. americké armády generála George S. Pattona. Přestože mnozí z nich byli v boji již od června 1944, smrt je zastihla až na území předmnichovského Československa. Díky zpřístupnění celé řady archivních zdrojů zjišťujeme i po více než sedmi desítkách let od konce války nové informace o bojových i nebojových ztrátách příslušníků amerických pozemních sil. Seznam obětí z řad amerických vojáků, kteří zemřeli na území Čech, zřejmě nikdy nebude kompletní. Dosud čítá více než 170 jmen. Kniha „Svoboda nebyla zadarmo“ vycházející u příležitosti 75. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou, je nepatrným vděkem mužům v olivově zelených uniformách, kteří pod vlajkou plnou hvězd a pruhů přinesli českému lidu svobodu a konec nacistického útlaku. Knihu rozsahem přes 300 stran doprovází český a anglický text, obsahuje více než 400 fotografii, vzpomínky a zápisky válečných veteránů, kteří se podíleli na osvobození českého západu v dubnu a květnu 1945 a dosud nepublikovaný seznam ztrát amerických pozemních vojsk během 2. světové války u nás.

400,- Kč

PŮLNOC VE SKLADU BÁSNÍ

Sbírku poezie s názvem „Půlnoc ve skladu básní“ vydal kraslický spisovatel Milan Hloušek. Původně ji plánoval čtenářům představit již na jaře letošního roku, ale kvůli koronavirové krizi s tím počkal až na podzim. Ačkoli ani dnes není pro autorská čtení zrovna příznivá doba, autor již další odklad zavrhnul. Důvodem je i to, že svoji novou knížku chtěl vypustit do světa v roce, kdy si Kraslice připomínají 650 let od povýšení na město. A právě svému rodnému městu věnoval dvě básně. Jedna oživuje starou regionální pověst a ta druhá skládá hold lidem, kteří zachraňují nejstarší hrázděný dům v Kraslicích.
Nová básnická sbírka však zahrnuje mnohem širší témata, než je historie příhraničního města. Vedle naděje, snění a lásky přebásnil i několik lidských osudů, útrapy lidí bez domova, věčné příběhy bez konce. Většina veršů je v českém jazyce. V knize se však objevují i básně přeložené do angličtiny, němčiny a francouzštiny. K tomu ještě pár poznámek místo doslovu, které pro autora sepsala básnířka Alena Vávrová z Františkových Lázní.

150,- Kč

CHALOUPKY

Kniha Chaloupky je románem z prostředí (nejen) Krušných hor. Hlavními hrdiny příběhu jsou dva chlapci z českého vnitrozemí, kteří se vinou okolností dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraničí, takzvaných Sudet. Kniha popisuje nejen jejich životy, ale i osudy jejich rodin ve vnitrozemí i pohraničí, sousedské vztahy, lidskou zlobu, lásku i přátelství. 

Velká část děje knihy Chaloupky se odehrává v zaniklých obcích Chaloupky a Jelení v první polovině 20.století. Poutavý příběh o obyvatelích tohoto kousku světa, na které dopadaly události obou světových válek a všeho, co se v této složité době u nás v pohraničí dělo, vás vtáhne do nitra přírody Krušných hor, kde žili lidé vždy těžký život. A přesto tento kousek země milovali. 

300,- Kč

ZLOČIN NA ZÁPADĚ

Kniha Zločin na západě (autoři Vladimír Bružeňák a Miloš Bernart) představuje činnost četnické pátrací stanice Cheb v období první Československé republiky. Zabývá se fungováním stanice v období 1929-1937, tedy náplní činnosti a popisem práce četníků v pátrací službě. Vrcholem je popis nejzávažnějších kriminálních případů v oblasti západních Čech (tedy celého dnešního KV kraje a části Plánska a Tachovska), které chebská stanice vyšetřovala. Vše je podloženo archivními dokumenty, prací s dobovým tiskem a materiály poskytnuté příbuznými několika hlavních aktérů. Unikátní je taktéž fotografická příloha z pozůstalosti fotografa pátrací stanice Karla Kafky. Jedná se o stovky jedinečných fotografií ukazujících práci chebských četníků z pátrací stanice v celé šíři jejich záběru. Obdobný materiál se nezachoval prakticky k žádné z 42 pátracích stanic tehdejšího Československa. Kniha tak bude jedinečně dokumentovat kriminalistickou činnost prvorepublikových četníků, stejně jako dobový život v západním koutě republiky. Mimo jiné se v ní objeví i fotografie míst oblasti západu Čech, která dnes vypadají zcela jinak, případně už vůbec neexistují.

370,- Kč

KRASLICKÁ ČÍTANKA

Vlastivědný sborník přinášející další informace, poznatky a zajímavosti z historie Kraslic. Autor v knize připomíná počátky výroby hudebních nástrojů, rozkvět závodů Amati, Krajka, Triola, Autobrzdy nebo budování a zánik městské nemocnice. Své místo mají v publikaci i staré zvyky a pověry, poutě a procesí, řemesla a cechy, lidové stavby a bydlení či přírodní krásy krušnohorské krajiny. Kapitoly se věnují i historii kraslické pošty, železnice, požárních sborů, myslivosti, turistiky, divadelníků, loutkářů. Čítanka je vhodná také pro děti. Naleznou v ní to, co se třeba nemají možnost ve škole dozvědět.

330,- Kč

POVĚSTI A HISTORICKÁ VYPRÁVĚNÍ ZE ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ PRO MLÁDEŽ

Sbírka pověstí sepsaná Hermannem Brandlem (1874 – 1938), rotavským učitelem a ředitelem škol v Rotavě a Jindřichovicích, nově vydaná městem Rotava v roce 2013. Pověsti pojednávají například o pokladu a loupežnících na Hradišti, o bílé paní na zámku v Jindřichovicích, o trpaslících na Vysokém kameni či o zakletém markhraběti z Lokte.

110,- Kč

ČLOVĚČINY

Sbírka krátkých povídek ze života a prvotina regionálního autora Jiřího Nováka.

220,- Kč

OZVĚNY HISTORIEKRASLICKÉ JARO 1945 ANEB VYŠLA HVĚZDA BÍLÁ

Ozvěny historie – sešity k poznání regionální minulosti Kraslicka od Stanislava Meinla a Romana Kotilínka.

89,- Kč